Namų šiltinimas,termoviziniai matavimai ir konsultacijos

Namų šiltinimas

#

Mus draudžia Lietuvos draudimas

 

#

Tel.: 865360099

Pastatų sandarumas

 

Pastatų sandarumo lygis tampa vis svarbesnis faktorius statyboje. Norint ekonimiškai eksploatuoti pastatus neužtenka vien pasikliauti aukšta atitvarų šilumine varža, bet būtina turėti ir sandarias atitvaras.

Pastatų sandarumo testas paprastai, greitai, aiškiai

Pastatų sandarumo testas kiekvienam leis suprasti, kiek yra vertas pastatas ar atlikti statybos darbai. Atlikus šį testą sužinosite ar nepermokate už perkamą būstą, ar atlikti statybos darbai atitinka sutartą kainą ir kokybinius reikalavimus. Išlaidos už šį testą jums atsipirks jau po pirmo arba antro šildymo mėnesio, o paskui jūs tik taupysite.Juk nenori mokėti už darbą, kuris nieko nevertas.

Taip pat nuo 2013-12-18 įsigaliojo „STR 2.05.01:2013 Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, kuris apibrėžia naujų pastatų sandarumo lygį. Iš STR 2.05.01:2013:

C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti taip, kad jų sandarumas, išmatuotas pagal LST EN 13829:2002 „Šiluminės statinių charakteristikos". Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Slėgių skirtumo metodas (modifikuotas ISO 9972:1996)“ [5.15] reikalavimus esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų 10 lentelėje nurodytų oro apykaitos verčių.

10 lentelė

Eil.
Nr. 

Pastato paskirtis [5.4] 

Pastato energinio naudingumo klasė

n50.N,
(1/h)

1

Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo

C, B

1,5

A, A+, A++

0,6

2

Maitinimo, prekybos, kultūros, viešbučių, paslaugų, sporto, transporto, specialioji ir poilsio

C, B

2

A

1,5

A+ ir A++

1

 

Pastato nesandarumo problema ypatingai išryškėja žiemos metu, kai per pastato plyšius, broko vietas pradeda skverbtis šaltas lauko oras, kurį reikia sušildyti šildymo sistemai. Taip didėja kaštai už patalpų šildymą. Taip pat svarbus sandarumas yra ir šaldomiems pastatams, kur reikalinga neleisti prasiskverbti šiltam lauko orui. Kiek papildomai kainuoja nesandarus namas pateikta lentelėje žemiau.

Sandarumo koef. (oro apykaita per valandą)

Dienolaipsniai

Pastato tūris, m3

Energijos nuostoliai dėl nesandarumo per metus, kWh

Išlaidos dėl nesandarumo, šildant patalpas dujomis metams, Lt

9

3900

250

3580

895

6

3900

250

2387

597

3

3900

250

1193

298

0,6

3900

250

239

60

9

3900

500

7160

1790

6

3900

500

4774

1193

3

3900

500

2387

597

0,6

3900

500

477

119

 

SANDARUMO PATIKRINIMAS

Pastato sandarumo patikrinimas atliekamas laikantis Lietuvos standarto LST EN 13829. Sandarumo patikrinimas atliekamas dirbtinai sukuriant viršslėgį ar neigiamą slėgį pastato viduje. Šio patikrinimo metu galima nustatyti oro kaitą dėl infiltracijos ir identifikuoti nesandarumus, per kuriuos į pastatą patenka išorės oras.

 

Matavimo metu sukaupiami duomenys ir apdorojus kompiuterine programa, pagal LST EN 13829 reikalavimus, pateikiama pastato sandarumo ataskaita. Ataskaitoje nurodomos konkrečios pastato nesandarumo vietos ir esant galimybei pateikiamos jų termografinės nuotraukos. Atlikus sandarumo bandymą taip pat galima sužinoti ir bendrą plyšių plotą konstrukcijose.

Pastato sandarumo matavimas jums padės:

·         Sužinoti sandarumo lygį;

·         Vietas, pro kur vyksta lauko oro infiltracija;

·         Sužinoti bendrą plyšių plotą konstrukcijose;

·         Apsispręsti dėl perkamo pastato kokybės;

·         Patikrinti atliktų statybos darbų kokybę;

·         Patikrinti sandarinimo darbų kokybę;

·         Patikrinti specialius reikalavimus dėl pastatų, patalpų ar pastato dalių sandarumo lygio.

 

Mūsų turima įranga leidžia atlikti sandarumo testą tiek nedideliam gyvenamajam namui, tiek verslo centrams ar kitiems dideliems pastatams.